Εμείς

Η Υφή είναι ένα νεοσύστατο εργαστήριο κεραμικών αντικειμένων που προσφέρουν “ευχαρίστηση” στην καθημερινή ζωή και παρέχει μία πληθώρα διαφορετικών δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Αντιγόνη. Νικολίνα. Αιμιλία.

 d3